BDO Poznań

KONTAKT

Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu w branży BDO?

20 marca 2023

Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami to systemem, dzięki któremu możliwe jest kompleksowe zarządzanie informacjami związanymi z odpadami. Dzięki niemu organy mające dostęp do danych rejestru BDO mogą kontrolować poprawność dysponowania wszelkimi produktami ubocznymi przez poszczególne firmy. Dla wielu przedsiębiorców jest to uciążliwe zobowiązanie, z którym przychodzi im mierzyć się każdego dnia. Outsourcing BDO stworzony został w celu odciążenia prowadzących działalność gospodarczą. Usługa ta opiera się o umowę pomiędzy podmiotami, w której jedno przedsiębiorstwo nadaje moc prawną na wykonywanie w jej imieniu ustalonych obowiązków drugiej firmie. Specjaliści przejmują część obowiązków i wykonują je w imieniu i na rzecz usługobiorcy. Outsourcing BDO to także kompleksowa obsługa firm przyczyniająca się do polepszania sytuacji środowiskowej oraz zapobiegająca tworzeniu się nielegalnych wysypisk. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami outsourcingu BDO.

 

BDO outsourcing - sprawdź ile możesz zaoszczędzić

 

BDO to rejestr służący do skutecznego kontrolowania rynku odpadów, mający na celu efektywniejsze wsparcie organów inspekcji ochrony środowiska. W związku z tym wiele przedsiębiorstw ma obowiązek znajdować się w tym rejestrze. Należą do nich producenci, importerzy, podmioty kupujące opakowania od firm unijnych (transakcje wewnątrzwspólnotowe) oraz przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach (pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory), a także sprzęt elektroniczny i elektryczny. Do rejestru należeć muszą również podmioty gospodarcze wytwarzające odpady, jednocześnie prowadzące ewidencję odpadów, jak również wszystkie przedsiębiorstwa, którezajmują się handlem towarami, pakującymi sprzedawane przez siebie produktyw opakowania. Z kolei zwolnieni od wpisu do BDO są wytwórcy, którzy posiadają odpady komunalne, są rolnikami posiadającymi grunt rolny poniżej 75 ha, uprawiają rośliny nieprzeznaczone do spożycia oraz produkcji pasz i kompostu, a także osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami i wykorzystujące odpady we własnym zakresie.

 

Warto rozważyć outsourcing w sektorze BDO. Wykorzystanie wiedzy specjalistów w tej dziedzinie pomoże uniknąć ewentualnych problemów prawnych i pozwoli uniknąć otrzymania niepotrzebnych kar finansowych. Poniżej znajduje się kilka kluczowych zadań, jakie obejmuje kompleksowa obsługa BDO, świadczona przez usługodawców outsourcingowych:

 • rejestracja firmy w rejestrze BDO (w tym obsługa dokumentów KPO i KEO),

 • sporządzanie sprawozdań w imieniu przedsiębiorstwa,

 • składanie wniosków, korekt, oraz wniosków aktualizujących,

 • sporządzanie wykazów wszystkich należnych opłat dla Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw,

 • raportowanie do Urzędów Marszałkowskich wielkości wyprodukowania odpadów lub

wprowadzenia na rynek opakowań, pojazdów, sprzętów elektronicznych.

 

Outsourcing w sektorze BDO skutecznie odciąży przedsiębiorstwo, poprzez przejęcie części dodatkowych, niekiedy uciążliwych procedur. Dzięki temu osoby prowadzące firmę będą mogły skupić się na codziennym i właściwym zarządzaniu działalnością gospodarczą. Powierzenie specjalistom zobowiązań wywodzących się z przynależności do rejestru BDO stanowi gwarancję spełnienia wszystkich norm oraz oszczędności czasu przedsiębiorcy.

 

Ewidencja odpadów w BDO

 

Elektroniczne prowadzenie ewidencji odpadów w granicach rejestru BDO ma na celu uszczelnienie gospodarki odpadami oraz pomoc w walce z tworzeniem się nielegalnych wysypisk śmieci. W ten sposób instytucje kontrolujące mają wgląd w czasie rzeczywistym w to, ile i jakiego rodzaju pozostałości powstają w danej firmie oraz w jaki sposób przedsiębiorstwo nimi dysponuje.

 

Wygenerowana Karta Ewidencji Odpadów (KEO) jest w tym przypadku swoistą księgą rachunkowa, w której umieszczane są wszelkie dane dotyczące przychodów oraz rozchodów odpadów. Przedsiębiorca jest zobowiązany wykazać, w jaki sposób wszedł w posiadanie pozostałości oraz w jakich okolicznościach się ich pozbył. KEO jest podstawą do przygotowania sprawozdania dla Marszałka województwa.

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja ta odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w indywidualnym koncie przedsiębiorcy w BDO.

 

Korzyści wynikające z outsourcingu BDO

 

Zlecanie prawnych zobowiązań firmom zewnętrznym skutecznie odciąża przedsiębiorcę i gwarantuje poprawność wypełnienia obowiązków wynikających z przynależności do rejestru BDO. Z tego względu warto poznać, co zapewnia kompleksowa obsługa w sektorze BDO:

 • optymalizację procesów ewidencji,

 • spełnianie aktualnych wymogów prawnych,

 • całościowe zarządzanie danymi dotyczącymi gospodarki odpadami,

 • zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed potencjalnymi karami finansowymi,

 • kontrolę oraz monitoring związany z legalnym przepływem strumieni odpadów,

 • wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji poprzez niwelowanie liczby firm działających w szarej strefie.

 

Raport KOBiZE

 

Obsługa firm w sektorze BDO skupia się również na raportach KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami), w których zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i powiązanych z nimi substancjami. Zarówno stopień wpływu na środowisko, jak i wielkość podmiotu gospodarczego nie mają w tym zakresie znaczenia, zasady działania są bowiem dla wszystkich takie same. KOBiZE dzięki corocznej sprawozdawczości jest w stanie zebrać cenne informacje o źródłach emisji, co bezpośrednio wpływa na poszerzenie skali danych będących wsparciem dla podejmowania prawidłowego działania przez Ministerstwo Środowiska.

 

Dla wielu przedsiębiorców przygotowanie dokumentacji oraz obsługa gospodarki odpadami może stanowić spory problem. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, sposobem na uniknięcie kar oraz zaoszczędzenie czasu jest korzystanie z obsługi firm w sektorze BDO przez działalność zewnętrzną. Dzięki temu nie ma konieczności zatrudniania kolejnego pracownika, na którego barkach spoczywałaby odpowiedzialność za kompleksową obsługą BDO wraz z raportami KOBiZE. Oszczędność czasu i środków przedsiębiorcy wynika także ze zmniejszenia cykliczności obowiązkowych szkoleń, jakie musiałaby odbyć zatrudniona osoba.

 

bdo poznań rejestracja sprawozdanie
bdo poznań rejestracja sprawozdanie
bdo poznań rejestracja sprawozdanie

+48 662 964 454

bdo poznań rejestracja sprawozdanie

kontakt@bdosprawozdanie.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave by Fruway